Techniky zobrazování rentgenovým zářením prodělaly za poslední období velký vývoj, kdy jsou tradiční systémy nahrazovány digitálními technologiemi, zejména založenými na rentgenech s mikroohniskem a digitálních pixelových detektorech. Autoři popisují jejich praktické využití při studiu biologických objektů.

X-ray radiation examination, projection and screening techniques have recently seen dramatic developments, with traditional approaches replaced by digital technologies, particularly those based on microfocus X-ray devices and digital pixel detectors. The authors present their practical use in various biological studies.