U evolučně původnější skupin žab drží samec při páření samici v oblasti beder (inguiální amplexus). Zdokumentováno bylo pozorování netypického chování páru kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) při amplexu axilárním (úchop za předními končetinami).

Atypical Amplexus Position in the Yellow-Bellied Toad
In the evolutionarily more original frog groups, during mating the male frogs keep the female frog just in front of the hind legs. However, atypical behaviour in a Yellow-Bellied Toad (Bombina variegata) pair, when the male kept just behind the female’s front legs, has been documented by the author.