Jak se učí v Česku a mohou rostliny "cítit"? Rozhovor s Liz Van Vokenburgh

Milena Rychnovská stále aktivní

Blahopřání Vladimíru Resnerovi

Pavel Pecina sedmdesátiletý

Vzpomínka na Miroslava Dvořáka

Recenze: Genetická diverzita, šlechtění a semenářství

Recenze: Třikrát rostliny Středozemí: aneb když tři dělají totéž

Recenze: Šumavská rašeliniště

Recenze: Česko-anglická rostlinolékařská terminologie

Celoroční obsah Živy

Kongres Africké asociace fyziologických věd - AAPS 2008

XXI. Biochemický sjezd ČSBMB a SSBMB

Medaile PřF UK

22. mezinárodní konference o savčím genomu

Ceny ministra životního prostředí uděleny

Ohlédnutí za Ekofilmem

Stanovisko vědců a odborných pracovníků k problematice obnovy území narušených těžbou

Rizika spojená s vysazováním nepůvodních druhů rostlin do přírody a posilováním populací ohrožených druhů