V posledních letech byla zaznamenána celosvětová expanze populací štěnice domácí (Cimex lectularius) rezistentních k používaným insekticidům. Autor přibližuje zajímavosti o druzích parazitujících u člověka (štěnice domácí a tropická – C. hemipterus) i o svém molekulárně genetickém výzkumu druhového komplexu štěnice netopýří (C. pipistrelli) a štěnice ptačí (Oeciacus hirundinis).

Bedbugs of Our Fauna – They Live Not Only from Human Blood
The global expansion of Common Bedbug (Cimex lectularius) populations resistant to insecticides has been recently reported. The author reveals remarkable information on the human parasites (C. lectularius and Tropical Bedbug C. hemipterus) as the output of his molecular genetic study of the Batbug species complex (C. pipistrelli) and Martin Bug (Oeciacus hirundinis).