V souvislosti s přípravou zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, který by měl být základem pro chystanou reformu financování vědy, se předseda Akademie věd ČR zamýšlí nad hlavními problémy současné české vědy.

The President of the Academy of Sciences of the Czech Republic analyses the principal problems surrounding Czech sciences in relation to the Act on the Support of Research, Development and Innovation, which is currently being drawn up as a basis for the anticipated reform of funding for science research in the Czech Republic.