Cílem studia makrozoobentosu v nově vytvořených i starších tůních v nivě řeky Lučiny na Karvinsku bylo získat informace o společenstvech druhů (např. larvy vážek, jepic, dvoukřídlých, brouci aj.) a jejich požadavcích na biotopy v určitých stadiích sukcese.

The study of macrozoobenthos in newly established and old pools in the Lučina River floodplain in the Karviná region (North Moravia) aims at collecting information on the invertebrate community (e.g. dragonfly, mayfly and dipteran larvae, beetles etc.) and on their habitat requirements at particular succession stages.