Ekologie obnovy (restoration ecology) v sobě spojuje ekologickou teorii a praktické aplikace směřující k obnově člověkem narušených, nebo i zcela zničených ekosystémů. Úvodní část šestidílného seriálu přibližuje základní pojmy a cíle oboru a také související témata aktuální v České republice.

van Andel J. & Aronson J. [eds.] (2006): Restoration ecology. New frontiers. Blackwell, Oxford.

Prach K. a kol. [eds.] (2006): Botanika a ekologie obnovy. Zprávy České Bot. Společn. 41, Materiály 21: 1-255.

Walker L. R. & del Moral R. (2003): Primary succession and ecosystem rehabilitation. Cambridge University Press, Cambridge.

Walker L. R., Walker J. & Hobbs R. J. [eds]. (2007): Linking restoration and ecological succession. Springer, New York etc.

Restoration ecology combines ecological theory and practical applications aiming to restore ecosystems disturbed by man or those which have been completely devastated. The introductory article of this six-part series defines the basic terms and goals of this discipline, as well as related subjects of current interest to the Czech Republic.