Čeleď dřišťálovitých (Berberidaceae) obsahuje kromě keřů a trsnatě rostoucích či oddenkatých bylin také zvláštní skupinu bylinných zástupců vytvářejících hlízy. Všechny tři rody rozšířené od Středomoří po východní Čínu (Bongardia, Gymnospermium a Leontice) mají centrum diverzity v pustinných oblastech Blízkého východu.

Besides shrubs or rhizome herbs, a group of herbs with tubers can be found in the Berberidaceae family. This is typical for three genera (Bongardia, Gymnospermium, Leontice) growing from the Mediterranean up to China. Their centre of diversity lies in the wastelands of the Middle East.