Studie na Třeboňsku měla za cíl zhodnotit míru adaptace potápky roháče (Podiceps cristatus) na odlišných typech ekosystémů – eutrofních rybnících Nadějské rybniční soustavy a oligotrofních nádržích pískovny Halámky. Autorka sledovala početnost druhu, hnízdní parametry i denní aktivitu.

An examination is made of the Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) and its adaptation to various ecosystem types in the Třeboň Basin (South Bohemia) – eutrophic fishponds in the Naděje fishpond systems and oligotrophic pools in the Halámka sand-pit. The author studied species numbers, nesting features and daily activities.