Hybridizační metody studia nukleových kyselin
Hybridizační metody studia nukleových kyselin patří mezi základní techniky molekulární biologie. V článku jsou přiblíženy principy hybridizace nukleových kyselin a popsány rozdíly mezi jednotlivými metodami (Southernův přenos u DNA, „northernový“ přenos u RNA).

Nucleic acid hybridization techniques belong to the basic methods used in molecular biology. In this review the principles of nucleic acid hybridization as well as methods based on solid support hybridization (Southern blot, northern blot) are discussed.