Biologické invaze mohou mít závažné důsledky pro biodiverzitu invadovaných území, mohou působit ekonomické škody i negativně ovlivňovat lidské zdraví. Proto se jejich výzkum v posledních dvaceti letech prudce rozvíjí. První díl seriálu, ve kterém budou představeny nové poznatky z výzkumu invazibility (invasibility) ekosystémů nepůvodními rostlinami, se zabývá rozdíly v invadovanosti (level of invasion) velkých území. Obecně lze shrnout, že ostrovy jsou invadovány více než pevnina, Nový svět více než Starý svět, temperátní a boreální zóna více než tropy a nížiny více než horské oblasti.

di Castri F. (1989): History of biological invasions with special emphasis on the Old World. – In: Drake J. A., Mooney H. A., di Castri F., Groves R. H., Kruger F. J., Rejmánek M. & Williamson M. [eds], Biological invasions: a global perspective, p. 1–30, John Wiley and Sons, Chichester.

Elton C. S. (1958): The ecology of invasions by animals and plants. – Methuen, London.

Herben T. (2005): Species pool size and invasibility of island communities: a null model of sampling effects. Ecology Letters 8:909-917.

Rejmánek M. (1996): Species richness and resistance to invasions. – In: Orians G. H., Dirzo R.& Cushman J. H. [eds], Diversity and processes in tropical forest ecosystems, p. 153–172, Springer-Verlag, Berlin.
Rejmánek M., Richardson D. M. & Pyšek P. (2005): Plant invasions and invasibility of plant communities. – In: van der Maarel E. [ed.], Vegetation ecology, p. 332–355, Blackwell Science, Oxford.

Biological invasions can have huge consequences for the biodiversity of invaded areas. They can cause economic damage and have a negative effect on human health. This is why research into them has been highly developed over the last 20 years. The first of this series of articles aiming to present new knowledge from research on the invasibility of ecosystems by alien plants deals with differences in the level of invasion of large areas. On the whole it can be said that islands are invaded more than continents, the New World more than the Old World, temperate and boreal zones more than tropics and lowlands more than mountains.