Ve Vietnamu existuje kolem 30 národních parků, z nichž dva jsou věnované mořským ekosystémům. Autorka navštívila národní park u souostroví Con Dao a přibližuje pozorované druhy mořských živočichů i problémy s ochranou této oblasti.

In Vietnam there are two National Parks protecting marine ecosystems. The author visited the Con Dao Archipelago National Park. She describes the marine animal species observed and presents the nature conservation issues in that area.