Většina bezobratlých se pro vědecké účely uchovává jako kapalinový preparát ve formalínu či alkoholu. Pro výstavní muzejní expozice se ježovky obvykle ukládají jako exsikáty – nasucho uložené vnitřní schránky. Autor představuje metodu, při níž se ostny ježovek uchovají vzpřímené i po smrti, což nebývá ve sbírkách zatím běžné.

In museum exhibitions, sea urchins (Echinoidea) are usually preserved as exsiccated to dry. The author presents a method which preserves the sea urchin spines erect even after death, which has not previously been common in collections.