Merule mrkvová (Trioza apicalis) patří mezi hmyz, o němž existují podrobné studie o životě na mrkvi, kdy se projevuje jako zemědělský škůdce. O životě merule mimo porosty mrkve, což představuje větší část sezony, jsou poznatky jen útržkovité. Autor se věnuje některým sporným otázkám z této fáze života tohoto druhu.

The Carrot Psyliid (Trioza apicalis) is an insect which has been studied because it is a serious pest in agriculture. Moreover, its life outside carrot growths, which actually lasts most of the season, has only been known to some extent. The author pays special attention to some disputable aspects in the latter phase of the Carrot Psyliid’s life cycle.