V prosinci 2008 v Praze a v lednu 2009 v Brně proběhla v knihkupectvích Academia výstava Kvetoucí hory – fotografie Josefa Ruska z Tatranského národního parku.
J. Rusek zde již od r. 1959 provádí výzkum na trvalých studijních plochách. Jako půdní biolog se zajímá o mikrostrukturu půd, složení půdní mezofauny a sukcesi. Zjistil závažné změny v horských ekosystémech ovlivněných kyselými srážkami a globálními změnami klimatu. Při svých terénních výzkumech dokumentuje i vývoj vegetace.
Botanik v tropickém lese je název výstavy fotografií Jana Jeníka (v únoru 2009 v Praze, v březnu v Brně a v průběhu léta v Botanické zahradě Liberec). Tropické lesy se českým odborníkům dařilo soustavně studovat jen výjimečně. Jan Jeník působil v 60. letech 20. stol. na univerzitách v tropické Africe, kde se jako lesník a botanik zajímal hlavně o stavbu, růst i vývoj stromů, zejména o jejich kořeny v půdě, vodě i vzdušném prostoru. Po 40 letech jeho fotografie slouží jako trvalý doklad vědecky identifikovaných struktur a při dané dynamice tropických lesů i rychlých změnách africké krajiny jsou také historickým dokumentem.

Editors: Exhibitions organized by Živa
On exhibitions of J. Rusek’s and J. Jeník’s photographs.