Na ostrově Zanzibar žije několik endemických a semiendemických druhů a poddruhů savců, z nichž některé jsou vážně ohrožené lidskou činností. Levhart zanzibarský (Panthera pardus adersi) byl dokonce pravděpodobně v 90. letech 20. stol. vyhuben. Článek představuje i různé druhy malých šelem, antilop, bércounů i jiných savců.

On the island of Zanzibar endemic and semi-endemic mammalian taxons occur. Some of them have been threatened by human activities. The Zanzibar Leopard (Panthera pardus adersi) probably became extinct in the 1990s. Small carnivores, antelopes, elephant shrews and other mammals are presented in the article.