Vřetenec horský (Pseudofusulus varians) je plž z čeledi závornatkovitých (Clausiliidae) s východoalpským a západokarpatským výskytem. Obývá výhradně pralesovité lesní porosty podhorského a horského stupně, vyžaduje přítomnost padlého dřeva. Aktuální výzkum potvrdil v České republice výskyt pouze na 5 lokalitách v Krušných horách. Druh je velmi citlivý k lidským zásahům do lesních porostů.

Pseudofusulus varians is an air-breathing land snail with Eastern-Alpine and Western-Carpathian distribution range. It exclusively inhabits virgin-like forest growths in the submontane and montane zones and it requires fallen dead wood. A recent survey has confirmed the terrestrial pulmonate gastropod’s occurrence at only five sites in the Krušné hory Mts. (North Bohemia).