Autor upřesňuje na základě dlouhodobého pozorování v dubovém lese na jižní Moravě málo známé detaily ze života skrytě žijícího tesaříka Trichoferus pallidus, např. dobu noční aktivity nebo chování při kladení vajíček.

Using long-term data from an oak wood in South Moravia, the author presents less well-known details of the bionomics of a long-horn beetle, Trichoferus pallidus. Special attention is paid to its nocturnal activities, timing and behaviour when laying eggs.