Studium genetických základů kvetení má velký význam pro pochopení životní strategie planých i pěstovaných rostlin. Správné načasování doby kvetení rozhoduje o přežití druhu. Rozmanitost rostlinné říše se projevuje nejen ohňostrojem tvarů, vůní a barev květů a listů, ale také rozličným způsobem individuálního růstu a vývoje. Genetické dráhy regulace kvetení, popsané u modelové rostliny Arabidopsis thaliana, jsou u jiných druhů více či méně pozměněny. Náš příspěvek pojednává o hledání genů zodpovědných za indukci kvetení u merlíku červeného, geneticky málo prozkoumaného druhu.

The study of the genetic basis of flowering plays an important role in our understanding of the life strategy of both wild and cultivated plants. The right timing of flowering is decisive for species survival. The article deals with the search for the genes responsible for the induction of flowering in red goosefoot – a little studied species from the genetic standpoint.