Teprve v roce 2001 byl v Evropě popsán jako nový druh netopýr Myotis alcathoe. Byl rozlišen jako kryptický druh z komplexu netopýra vousatého (M. mystacinus). Následné studie ale ukázaly, že skupina evropských druhů M. mystacinus, M. brandtii a M. alcathoe nezahrnuje druhy příbuzné, ale jen velmi podobné. V roce 2005 byl M. alcathoe nalezen i v České republice. V současnosti probíhá výzkum jeho ekologie, která se v mnohém ukazuje jiná než u ostatních podobných druhů.

Only in 2001 was the Alcathoe Bat (Myotis alcathoe) described as a new species in Europe. It was distinguished as a separate, cryptic species from the Whiskered Bat (M. mystacinus) complex. Moreover, further studies revealed that the group consisting of the Alcathoe Bat, Whiskered Bat and Brandt’s Bat (M. brandtii), includes an unrelated, but very similar species. In 2005, the Alcathoe Bat was also recorded in the Czech Republic and its ecology is currently being studied: it seems to be quite different in comparison with similar species.