V Rudém moři se vyskytuje celkem 5 druhů mořských želv, relativně hojněji zde žijí a rozmnožují se kareta pravá (Eretmochelys imbricata) a kareta obrovská (Chelonia mydas). Informace o biologii mořských želv mimo období rozmnožování se získávají složitě a naše poznatky jsou mnohdy útržkovité. Autor přibližuje různé zajímavosti ze života uvedených druhů v Rudém moři u pobřeží Egypta, hlavně o potravní biologii.

Five sea turtle species occur in the Red Sea, among them the Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata) and the Green Turtle (Chelonia mydas) live and reproduce most frequently. The author presents some remarkable issues surrounding the bionomics of both these marine turtles in the Red Sea along the Egyptian shore, particularly with regard to their feeding ecology.