Střední Evropa byla od 60. let 20. století známa jako místo, kde komíny elektráren chrlily do ovzduší nejvíc oxidu siřičitého na světě. Kyselý déšť zde usmrtil a poničil rozsáhlé porosty lesů. Autor se zaměřuje na otázky, jak vlastně kyselé deště působí a jaká je situace v současnosti poté, co emise oxidu siřičitého v uplynulých letech významně poklesly, kdy ale přetrvává výrazný podíl okyselujících emisí sloučenin dusíku.

Since 1960s Central Europe has been known as the area where industrial plant chimneys released the highest amount of sulphur dioxide in the world and where acid rain destroyed or killed extensive forest growths. The authors explain the effects of acid rain and the present situation now that sulphur dioxide emission levels have significantly declined, but considerable amounts of acidifying emissions of nitrogen substances are still in the environment.