Roztoči z čeledi Harpirhynchidae žijí parazitickým způsobem na těle u řady druhů ptáků. Zástupci rodu Harpirhynchus tvoří makroskopicky zřetelné kožní cysty lokalizované pod křídly. H. nidulans tvoří cysty u dlasků tlustozobých a H. dusbabeki u sýkořic vousatých. Identifikováno bylo několik dalších druhů a rodů u různých skupin ptáků a protože jsou tito parazité hostitelsky specifičtí, lze očekávat nálezy dalších dosud neznámých druhů.

Mites from the family Harpirhynchidae are permanent highly specialized skin-dwelling bird parasites. The representatives of the genus Harpirhynchus create macroscopic voluminous cutaneous cysts located mainly at the base of the wings. In various bird species and genera, some new species from the family studied have been identified. Because these parasites are host-specific, more hitherto unknown species are expected to be found.