Jižní Amerika byla jako kontinent dlouhou dobu izolována od ostatních kontinentů, což umožnilo vznik a vývoj různých svérázných skupin savců (např. chudozubí Xenarthra či tzv. jižní kopytníci Meridiungulata) nemajících jinde na světě obdoby. Jedním z prvních objevitelů jejich fosilií byl během své cesty kolem světa na lodi Beagle i Charles Darwin. Článek přibližuje jeho nálezy a evoluční historii těchto savců.

As a continent, South America had been isolated from other continents for a long time, which caused the origin and evolution of some specific mammal groups (e.g., Xenarthra or Meridiungulata, the so-called southern ungulates) to have no analogy elsewhere. Charles Darwin travelling on HMS Beagle around the world was among those pioneers who discovered fossils of these unique mammals.