Heřmanický rybník v ostravsko-karvinském regionu byl od 60. let 20. stol. využíván k řízenému napouštění slaných, silně mineralizovaných vod z důlní činnosti a jejich následnému směšování a ředění. Autorky v letech 2003-04 a v roce 2006 sledovaly případný vliv touto činností zvýšené salinity rybníka na druhovou skladbu a početnost perlooček (Cladocera) a lasturnatek (Ostracoda). Nalezeno bylo 12 druhů perlooček a 4 druhy lastrunatek, většinou se širokou ekologickou valencí.

Since the 1960s the Heřmanický rybník Fishpond in the North Moravia has been used for managed filling with saline, heavily mineralized water from mining and for subsequent mixing and dilution. The authors studied the possible effects of fishpond salinity increased by such activity on species composition and the numbers of water fleas (Cladocera) and seed shrimps, also known as ostracods (Ostracoda).