Zoëy jsou raným larválním stadiem v průběhu vývoje krabů. Od dospělců se značně liší jak morfologicky, tak způsobem života. Rýhy v přední částí krunýře zoëí na obrázku otočené o 180 º připomínají ženské obličeje.

Zoeas are early larval stages during crab ontogenesis. They differ from adults both morphologically and bionomically. In photos, grooves in the front part of the carapace turned around 180 degrees resemble women’s faces.