Slavík modráček (Luscinia svecica) je drobný drozdovitý pěvec obývající v 10 poddruzích rozsáhlý areál od Evropy až po Aljašku. V České republice se vyskytují poddruhy dva – modráček středoevropský (L. s. cyanecula), původně považovaný jen za protahující a jehož hnízdění v ČR bylo potvrzeno až v druhé polovině 20. stol., a modráček tundrový (L. s. svecica) objevený v Krkonoších až v r. 1977. Článek přibližuje rozdíly ve zbarvení, rozšíření a hnízdní biologii.

The Bluethroat (Luscinia svecica) is a small turdid passerine with ten subspecies inhabiting a huge distribution range extending from Europe to Alaska. In the Czech Republic, two subspecies occur – the White-
-spotted Bluethroat (L. s. cyanecula), originally considered to be migrating there only (its nesting was not confirmed in the Czech Republic until the second half of the 20th century), and the Red-spotted Bluethroat (L. s. svecica) found in the Krkonoše Mountains as late as 1977.