Učebnicovou rolí žírných buněk je účast na alergických reakcích. Ukazují se ale být nezbytnými pro udržování integrity a funkce tkání, ovlivňují významně naši nervovou soustavu a zejména jsou klíčové pro minimalizaci účinků jedů.

The textbook role of mast cells is their participation in allergic reactions, but they also prove to be vital in preservation of tissue integrity and functions, they influence our nervous system and they are a key factor in minimizing the effects of animal venoms.