Na území severovýchodního Mexika roste zajímavá rostlina Dioon edule. V článku je podána charakteristika méně známé formy D. edule var. angustifolium a její vymezení oproti typovému taxonu D. edule var. edule.