Článek se zabývá složitým soužitím mezi rostlinami a houbovými patogeny. Na straně jedné je snaha rostlin o účinnou obranu, na druhé straně snaha „agresorů“ vyvinout účinné invazivní prostředky k překonání obrany rostlin.

This article deals with the co-existence of plants with their fungi pathogens. At one site plants try to protect themselves effectively, while at another site invaders try to develop a mechanism enabling them to overcome plant defences.