Nikde jinde v Evropě se nesetkáme s takovým bohatstvím druhů označovaných v širokém smyslu jako kručinky a čilimníky (tribus Genisteae z čeledi bobovitých Fabaceae) jako na Pyrenejském poloostrově. Roste zde asi 85-109 známých druhů z 12 rodů. Vyhledává je i široké spektrum hmyzích konzumentů. Autoři se zaměřují na motýly klíněnky rodu Phyllonorycter z čeledi vzpřímenkovitých
(Gracillariidae). Převládají mezi nimi druhy úzce potravně specializované.

The high species richness of the tribe Genisteae (the legume or pea family, Fabaceae) cannot be seen as much elsewhere in Europe as on the Iberian Peninsula: 85-109 known species belonging to 12 genera occur there. They are also foraged by a broad range of insect consumers. The authors focus on moths of the genus Phyllonorycter from the family leaf blotch miner moths (Gracillariidae). Narrow food specialists predominate among them.