Některé druhy mravenců (např. mravence obecného – Lasius niger) lze nalézt i v tak nehostinných biotopech, jako jsou dlážděné a asfaltové ulice městských center. Osidlují též městské parky, zahrady či trávníky. V posledních letech se v evropských městech invazně šíří původem pravděpodobně asijský mravenec Lasius neglectus. V České republice nebyl dosud zaznamenán, ale vyskytuje se už v některých sousedních zemích.

Some ant species, e.g. the Black Garden Ant, also known as the Small Black Ant Lasius niger, can be found in such inhospitable habitats as paved or asphalted streets in city centres. They also inhabit urban parks, gardens and lawns. The garden formicine ant Lasius neglectus, probably of Asian origin, has recently been colonizing European towns. It has not yet been found in the Czech Republic, but it has been occurring in some neighbouring countries.