Přírodní park Kuala Selangor v kontinentální části Malajsie vznikl v roce 1987 a chrání pobřežní mokřadní ekosystémy. Zahrnuje území asi 300 ha s původními porosty mangrovového lesa, mokřady kolem uměle vybudovaného jezera i sekundární lesy v přilehlém okolí. Z botanického hlediska jsou v parku cenné mangrovové porosty, z hlediska zoologického hlavně početné populace různých, nejen mokřadních druhů ptáků.

The Kuala Selangor Nature Park in Peninsular Malaysia was established in 1987 to protect coastal wetland ecosystems. It covers 300 hectares with primary mangroves and mudflats, wetlands along an artificial lake and secondary forests in its vicinity. From the botanical point of view, the mangrove stands in the protected area are remarkable, while from the zoological point of view, the numerous populations of various, not only wetland, bird species should also be mentioned.