Ve středních Čechách (Česká republika) a v oblasti okolo Prahy jsou variabilní a jedinečné přírodní podmínky. V letech 2007 a 2008 zde proběhl intenzivní výzkum vzácných a ohrožených hub. Článek hodnotí nálezy zajímavých druhů. Střední Čechy ukazují, že v oblasti může prosperovat mnoho zajímavých druhů hub, navzdory rostoucímu všeobecnému dopadu lidské činnosti na jejich prostředí.

The Central Bohemia region and the vicinity of the capital Prague have very variable and unique natural conditions. Intense research into rare and endangered fungi (included in the Red List) was carried out there in 2007 and 2008. The article evaluates the results, which show that Central Bohemia has remained a region hosting many interesting fungus species in spite of the increasing impact of human activities on the environment.