Závěrečná část seriálu se věnuje problematice okyselení povrchových vod vlivem depozice hlavně síry a následnému toxickému působení z půdy uvolňovaného hliníku. V České republice byla acidifikací postižena hlavně horská jezera na Šumavě a též některé potoky v horských oblastech. Autoři srovnávají a objasňuji i rozdílné působení kyselých depozic na lesy a povrchové vody v ČR a ve Skandinávii.

The last part of this series of articles deals with surface water acidification caused particularly by sulphur deposition and with the consequent effects of toxic aluminium released from the soil. In the Czech Republic, mountain lakes in the Šumava/Bohemian Forest Mts. have been particularly affected, as well as some streams in mountain areas. The authors explain the different effects of acid depositions on forests and surface water in the Czech Republic and in Scandinavia.