Autor popisuje různé projevy chování motýlice obecné (Calopteryx virgo), hlavně pak teritoriální chování, námluvy, páření i kladení snůšky.

The author describes Beautiful Demoiselle (Calopteryx virgo) behaviour, particularly territorial behaviour, courtship, mating and egg-laying.