Článek představuje popularizovanou verzi odborné publikace z časopisu Applied Animal Behaviour Science (99: 315-329). Hlavním výsledkem je zjištění, že výše postavené klisny zebry stepní (Equus burchellii) měly kratší meziporodní intervaly a pokud ve stádě chyběl hřebec, pak po jeho příchodu do stáda rychleji zabřezávaly, než klisny níže postavené. Díky tomu mohly výše postavené klisny odchovat více potomků a měly tak vyšší reprodukční úspěch než níže postavené klisny.

This article is a popular version of the original paper published in Appl. Anim. Behav. Sci. (99: 325-329). It was revealed that high-ranking mares of the Plains Zebra (Equus burchellii) have shorter inter-birth intervals and if a stallion went missing from a herd then after its reintroduction they give birth sooner than low-ranking mares. Due to these patterns high-ranking mares were able to rear a higher number of offspring and they showed greater reproduction success than low-ranking ones.