Díky svému vzhledu patří stepníci k známějším evropským pavoukům. Jsou striktně vázáni na cenné stepní biotopy, najít je v přírodě není vzhledem k skrytému způsobu života jednoduché. V České republice byl dlouho znám pouze stepník rudý (Eresus kollari), až v roce 2002 byl doložen výskyt stepníka černonohého (E. sandaliatus). Při studiu jeho rozšíření byla v roce 2003 nalezena další forma, zatím zcela neznámá a v roce 2008 popsaná jako nový druh stepník moravský (E. moravicus). Autor přibližuje jeho vzhled, způsob života a rozšíření.

Due to their appearance ladybird spiders are among the better-known European spiders. They strictly prefer valuable steppe habitats and because of their hidden life strategy, it is not easy to find them in the field. Eresus kollari was considered the only ladybird species to occur in the Czech Republic, but E. sandaliatus was found here in 2002 and during a study of its distribution, a new, then unknown form was discovered in 2003. Consequently, a new species, the Moravian Ladybird Spider (E. moravicus) was described. The author presents its morphology, bionomics and distribution.