Meditace nad vznikem života

Radost z poznání není k zaplacení

Ještě k reformě financování výzkumu a vývoje

Recenze: Atlas stop zvířat

Strážce renesanční ekologie Jiří Úlehla

Vzpomínka na Františka Němce

Recenze: The Complete Field Guide to Dragonflies of Australia

Recenze: Hřibovité houby

Recenze: Procházka amazonským pralesem

O edici Paměť s Josefem Kouteckým

Ceny Akademie věd ČR

Eseje: Minulost

Evropská unie financuje největší vědecký program

111. výročí Botanické zahrady PřF UK v Praze a Tajemství rostlin

Forum: Co říká 11 fytocenologických snímků o vlivu celoplošné přípravy půdy na bylinné patro lužních lesů

Forum: Otevřený dopis účastníků 2. evropského kongresu biologie ochrany přírody k situaci v národním parku Šumava

Zaujalo nás: Využití sedimentárního oxidu uhličitého vodními rostlinami