Krátký článek shrnuje dnešní názory a pohledy na vznik života na Zemi. Vysvětluje principy a předpoklady na nichž se hypotézy zakládají a které je naopak zpochybňují.

This article summarizes the various current views on the origin of life on Earth. It attempts to explain the principles and premises on which these hypotheses are based, as well as the doubts that are raised.