Úvod k volnému seriálu, který bude vycházet v příštím ročníku Živy. Krátce představuje témata jednotlivých článků vycházejících z přednášek semináře k 75. narozeninám profesora Lubomíra Nátra a charakterizuje jeho osobnost.

The introduction to a series of articles for Živa in the forthcoming year 2010. A brief characterization of individual articles based on the presentations of the workshop organized on the occasion of the 75th anniversary of Prof. Lubomír Nátr’s birth.