Cílem článku je stručně popsat obor genetická genealogie a jeho možnosti v analýze rodového stromu po paternální linii. Testování DNA pro genealogické účely je velmi populární nejen jako nástroj hledání ztracených „bratranců a sestřenic“, ale může být také použito ve forenzní vědě.

This article aims at a brief description of genetic genealogy and the opportunities that this discipline offers in the analysis of the paternal family tree. The testing of DNA for genealogical purposes is very popular not only as a tool for searching for lost „cousins“, but it can also be applied in archaeogenetics for forensic science.