V souvislosti s globálními změnami klimatu a životního prostředí dochází i ke změnám ve složení naší květeny i zvířeny. Objevují se „náhodní“ zatoulanci nejen z jižní, ale i ze severní Evropy. Mezi ně patří morčák velký (Mergus merganser), jenž v ČR běžně zimuje a přeletuje, ale v minulosti zde nehnízdil. Na na středním toku řeky Odry morčák velký postupně vytvořil stálou hnízdní populaci (i za pomoci vyvěšování hnízdních budek) a dnes se s tímto zástupcem naší ptačí fauny můžeme na severní Moravě setkat běžně.

The Common Merganser (Mergus merganser) overwinters and passes through the Czech Republic, but did not breed there in the past. On the middle stretch of the Odra River, the bird species has gradually established a permanent breeding population, also because nest-availability has increased with the installation of nest boxes.