Příroda ostrova Kréta je již dlouhou dobu ovlivňována činností člověka (pěstování plodin, chov ovcí a koz, těžba dřeva). Typickou vegetací ostrova jsou nízké křovité formace – frygana. Zvláštností je velký počet endemických taxonů vyskytujících se jen vzácně, nebo naopak tvořících dominanty ostrovní flóry.

Nature in Crete has been influenced by human activities since time immemorial (crop growing, sheep and goat keeping and wood cutting). Low shrubby formations – frygana – represent the typical vegetation of the island. A peculiarity of the island is its high number of endemic taxa which are either very rare or, on the contrary, dominant in the island’s flora.