S jedinou přežívající populací se hnědásek osikový (Euphydryas maturna) dlouho pohyboval na předních místech žebříčku našich nejohroženějších denních motýlů. Česká populace tohoto druhu chráněného domácí i evropskou legislativou je již 8 let bedlivě monitorována, aniž by se ovšem uskutečnily kroky k aktivní ochraně jejího stanoviště. Nejnovější zjištění z r. 2009 ukazují, kam pouhá zákonná ochrana bez aktivních opatření u kriticky ohrožených druhů vede. Hnědásek osikový s vazbou na dnes již zapomenuté typy lesního hospodaření se dostal na samou hranici vyhynutí.

Having had the only remaining population, the Scarce Fritillary (Euphydryas maturna) has long been ranked among the rarest butterfly species in the Czech Republic. The most recent information from 2009 shows that only formal legislative protection without appropriate management practices cannot improve the conservation status in critically endangered species. Because the Scarce Fritillary needs methods of forest management which have nowadays been forgotten, it has been pushed to the verge of extinction.