Poslední migrační vlna savců – Velká americká vzájemná výměna savčích faun mezi oběma kontinenty (Great American Interchange) započala v Americe asi před 5–3 miliony lety a vyvrcholila před 2 miliony lety. Na sklonku třetihor se Jižní Amerika spojila Panamskou šíjí se Severní Amerikou. To vyvolalo příchod moderních savčích řádů ze severu, naopak na sever putovalo jenom několik zástupců endemických skupin jihoamerických savců. Alexander von Humboldt a později i Charles Darwin objevili první doklady této vlny ve čtvrtohorních usazeninách.

The last mammalian migration wave, the Great American Interchange of mammalian faunas between both continents, began in America in the late Tertiary Period. Modern mammalian orders arrived from the north, while only a few endemic South American taxa migrated to the north. A. von Humboldt and later Ch. Darwin discovered the first evidence of this important paleozoogeographical event in Quaternary sediments.