Díky potravním nárokům pijavky lékařské (Hirudo medicinalis), lze říci, že šlo a dodnes jde o jeden z nejlépe prozkoumaných druhů bezobratlých v Evropě. Chov pijavic rodu Hirudo k lékařským účelům je i v současnosti poměrně rozšířen. Do skupiny pijavic žijících v Evropě však patří další desítky druhů. Článek přibližuje aktuální poznatky o rozšíření různých druhů pijavic v České republice a hodnotí i jejich početnost, pronikání nepůvodních druhů či ohrožení některých vzácných druhů.

Due its feeding requirements, traditionally used in hirudotherapy, the Medicinal Leech (Hirudo medicinalis) has been one of the best examined invertebrate species in Europe. Nevertheless, European leeches include dozens of other species. The article presents the current knowledge of various leech species distribution in the Czech Republic and assesses their numbers, invasions by non-native species and degree of threats posed to some rare species.