Obrana proti predátorům či býložravcům je důležitá pro nejrůznější skupiny organismů. Strategií chránících proti predaci najdeme celou řadu. Mnohé z nich organismus něco „stojí“ – vyžadují energii, která by mohla být investována do růstu anebo rozmnožování. Proto je poměrně časté, že se nejen takové chování, ale i obranné struktury nebo tvorba chemických látek projevují pouze při akutně hrozícím nebezpečí – jde o tzv. fenotypickou plasticitu antipredačních mechanismů. Autoři přibližují objev podobného obranného mechanismu – otrnění hlavy – u druhového komplexu perlooček Daphnia atkinsoni. Perloočky se tak brání proti listonohům rodu Triops.

Protection against predators is important for various groups of organisms. Thus not only specific behaviour, but also defence structures production are displayed, but often only under an acute threat. The phenomenon is called phenotypic plasticity in anti-predatory mechanisms. The authors describe finding a similar induced mechanism, namely the appearance of thorns on the head, in the Daphnia atkinsoni species complex. The water fleas protect themselves against tadpole shrimps, also known as shield shrimps.