Zoo Dvůr Králové uskutečnila jedinečný projekt návratu – reintrodukce nosorožců dvourohých (Diceros bicornis michaeli) do Tanzanie, kam 29. května 2009 dorazila tři zvířata narozená v této zoologické zahradě. Jejich novým domovem se stal ekosystém Tsavo – místo původu jejich předků, a to rezervace Mkomazi. Bylo to poprvé, kdy Česká republika poslala nosorožce zpátky do přírody.

The Dvůr Králové Zoo carried out a unique recovery project – the reintroduction of an Eastern Black Rhino (Diceros bicornis michaeli) to Tanzania. On 29 May 2009, three juvenile animals born in the zoo arrived in the Mkomazi Rhino Sanctuary.