Třinecké odkaliště poskytuje obraz sukcesních změn, kdy se mezi pionýrskými druhy vyskytují i vzácní a chránění živočichové a rostliny a z tohoto hlediska bude zajímavé sledovat vývoj společenstev na této lokalitě i nadále.

The settling pit in Třinec can serve as a model of succession changes, during which rare and protected animals and plants also appear among pioneer species. Therefore the further development of communities at this site is worth monitoring.